Perioden januari – mars 2024 (jämfört med samma period 2023) Nettoomsättningen uppgick till 3 499 KSEK (2 046) Resultat efter skatt uppgick till -3 365 KSEK (-3 237) Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK (-0,20) Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8 557 KSEK (7 263) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till … Läs mer

Januari – mars 2023 (jämfört med samma period 2022) Nettoomsättningen uppgick till 2046 KSEK (680) Resultat efter skatt uppgick till -3237 KSEK (-3198) Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,20) Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7263 KSEK (21 625) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2765 KSEK (-3530) Viktiga händelser under … Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 680 KSEK (196) Resultat efter skatt uppgick till -3 198 KSEK (-881) Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,25 per 31/12-2021) Likvida medel vid periodens slut uppgick till 21 652 KSEK (261) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 780 KSEK (-167) Viktiga händelser under första kvartalet I februari tecknades … Läs mer