Extra Bolagsstämma 2024

Kallelse

ChargePanel AB kallar till extra bolagsstämma 25 januari 2024.

Förslag till ny bolagsordning

Styrelseredogörelse

Revisorsyttrande

Fullmakt & Poströsning

Fullmaktsformulär

Optionsprogram

Villkor för TO1

Villkor för TO2