Aktien

Aktierna i ChargePanel AB har utgetts i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Inga aktier av annat aktieslag finns utgivna. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma.

Enligt ChargePanels bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, fördelat på lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier. Aktiekapitalet uppgår till 688 959 SEK, fördelat på 16 270 196 aktier.

Handelsinformation

Kortnamn för aktien: CHARGE
ISIN-kod för aktien: SE0017083835

Certified Adviser

Eminova Fondkommission
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 Stockholm

Email: Adviser@eminova.se
Telefonnummer: 08 684 211 10