Årsstämma 2023

Kallelse

ChargePanel AB kallar till årsstämma 24 maj 2023.

Kallelse till årsstämma

Fullmakt & Poströsning

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Optionsprogram

Optionsprogram A

Optionsprogram B