Styrelse

Johan Nordin

Ordförande

Aktiv sedan 2021

Bakgrund: Johan har erfarenhet från IT-branschen och har innehaft ledande positioner inom IT och affärsutveckling, bland annat CDO på Danske Bank. Johan är även medlem i Styrelseakademin.

Övriga nuvarande uppdrag: Grundare och ägare i AgileFirst AB, styrelseledamot i Kate Nordin AB och EuroAfrica Digital Ventures, IT-direktör i Extenda Retail för affärsområdet IT & InfoSec.

Innehav i Bolaget: Johan äger inga aktier i Bolaget. Innehar 120 000 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget
och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till
större aktieägare[1]: Ja

Johan Haack

Ledamot

Aktiv sedan 2021

Bakgrund: Tidigare studier vid KTH i Stockholm och innehar en executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Johan har sedan 2016 varit verksam som ledande befattningshavare i den större nordiska koncernen KG Knutsson AB. Vidare har Johan innehaft ett flertal styrelseuppdrag i onoterade bolag, både som styrelseledamot och styrelseordförande.

Övriga nuvarande uppdrag: Informationschef & IT-chef i KG Knutsson AB, styrelseordförande i Winassist System Aktiebolag och styrelseledamot i Ekebäck Motor Aktiebolag.

Innehav i Bolaget: Johan äger inga aktier i Bolaget. Innehar 40 000 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget
och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till
större aktieägare[1]: Nej

Per Holmstedt

Ledamot

Aktiv sedan 2021

Bakgrund: Per är utbildad civilekonom och har under 12 år varit verksam som VD, och har erfarenhet från styrelsearbete då han, utöver nuvarande uppdrag enligt nedan, varit ledamot i Garo AB under perioden 1998–2020.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Ahlins i Habo AB och styrelseledamot i JS Security Technologies Group AB.

Innehav i Bolaget: Per äger 10 000 aktier i Bolaget. Innehar 40 000 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget
och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till
större aktieägare[1]: Ja

Robert Carlén

Ledamot

Aktiv sedan 2023

Bakgrund: Robert har en bakgrund som tidigare CFO, CEO samt Digital Transformation Lead Hästens group, samt CFO Bergendahls Group, CFO Biltema Group, samt Corporate Finance och Asset Finance inom Tetra Laval Group. 35-års erfarenhet av ledande finans- och bolagsfunktioner internationellt samt omfattande erfarenhet av ERP installationer på beställare sidan.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Euroafrica Digital Ventures AB.

Innehav i Bolaget: Robert äger inga aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget
och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till
större aktieägare[1]: Ja

[1] Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i ChargePanel.