Ledning

Peter Persson

CEO

Ledningsgrupp, grundare och delägare

Aktiv sedan 2014

Peter har studerat vid IHM Business School, är medgrundare till Socialmedialab Nordic AB och har erfarenhet av styrelsearbete i såväl noterade som onoterade bolag.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Euroafrica Digital Ventures AB, SML Sweden, Skandnet Media AB. Skandnet Kapital AB, Socialmedialab Nordic AB, Telelo AB, Socialmedialab Sverige AB, La Lumière Invest AB, Guardify AB, Kenzan Travel AB, Kenzan Travel Group AB och Skandnet Group AB.

Innehav i Bolaget: Peter äger 1 000 000 aktier direkt i Bolaget och 4 795 015 aktier indirekt via Skandnet Group AB.

Sarah Lindberg

CAO

Ledningsgrupp, grundare och delägare

Aktiv sedan 2014

Sarah har över 15 år av innovations- och teknikföretag, med en bred kunskap inom administration, ekonomi, design, projektledning, teamledarskap, textproduktion, analys och kundservice.

Övriga nuvarande uppdrag: Sarah är styrelsesuppleant i Skandnet Group AB, Skandnet Media AB och Skandnet Kapital AB.

Innehav i Bolaget: Sarah äger 1 000 000 aktier och 35 000 teckningsoptioner.

Athena Nicolaides

CFO

Ledningsgrupp

Aktiv sedan 2023

Athena är auktoriserad Redovisningskonsult FAR sedan 2010 och har mer än 30 års erfarenhet inom redovisning och finans. Athena har gedigen erfarenhet av nära samarbete med företagsledning och styrelsearbete.

Övriga nuvarande uppdrag: CFO EuroAfrica Digital Ventures AB (publ)

Innehav i Bolaget: Inget innehav

Victor Thorsell

CTO

Ledningsgrupp, Grundare, och delägare

Aktiv sedan 2014

Victor har över 18 års erfarenhet av innovation- och produktprojekt. Bred kunskap inom att ta fram arkitekturen för system på stor skala, med fokus på nyckelegenskaper såsom säkerhet, användarupplevelse och funktionalitet.

Innehav i Bolaget: Victor äger 1 000 000 aktier och 35 000 teckningsoptioner.