Årsstämma 2022

Kommuniké från Årsstämma 2022

Kommuniké från årsstämma

Kallelse

ChargePanel AB kallar till årsstämma 24 maj 2022.

Kallelse till årsstämma

Bolagsordning

Föreslagen bolagsordning

Fullmakt & Poströstning

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär