Finansiell Kalender

2025-02-25Bokslutskommuniké 2024
2024-11-13Delårsrapport Q3 2024
2024-08-21Delårsrapport Q2 2024
2024-05-29Årsstämma 2024
2024-05-14Delårsrapport Q1 2024
2024-05-08Årsredovisning 2023
2024-03-18Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14Delårsrapport Q3 2023
2023-08-24Delårsrapport Q2 2023
2023-05-24Årsstämma 2023
2023-05-11Delårsrapport Q1 2023
2023-05-03Årsredovisning 2022
2023-02-23Bokslutskommuniké 2022
2022-11-21Delårsrapport Q3 2022
2022-08-24Delårsrapport Q2 2022
2022-05-19Delårsrapport Q1 2022
2022-05-24Årsstämma 2022
2022-05-03Årsredovisning 2021
2022-02-23Bokslutskommuniké 2021