Om oss

GreenTech med fokus på framtiden.

ChargePanel AB, med huvudkontor i Stockholm, är ett GreenTech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom e-Mobilitet. Bolaget fokuserar på goda kundrelationer och utveckling av innovativa system, applikationer och teknologier.

ChargePanel förser kunder med en White label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk oavsett geografisk marknad. Plattformen ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad.

ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål där incitamenten för att välja eldrivna fordon kommer att öka starkt framöver. Bolaget har flera internationella samarbeten, i exempelvis Storbritannien och Norge.