Finansiella Rapporter

Delårsrapport januari – mars 2024 – 5569633182

Årsredovisning – 5569633182 – 2023

Bokslutskommuniké – 5569633182 – 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma 2024

Delårsrapport juli – september 2023

Halvårsrapport januari – juni 2023

Kommuniké från årsstämma – 5569633182 – 2023

Delårsrapport januari – mars 2023 – 5569633182

Årsredovisning – 5569633182 – 2022

Bokslutskommuniké – 5569633182 – 2022

Delårsrapport juli – september 2022

Halvårsrapport januari – juni 2022

Delårsrapport januari – mars 2022 – 5569633182

Årsredovisning – 5569633182 – 2021

Bokslutskommuniké – 5569633182 – 2021

Årsredovisning – 5569633182 – 2020

Årsredovisning – 5569633182 – 2019