Få våra nyheter direkt i mailen, prenumerera här.

2024

Styrelsen för ChargePanel AB (publ) (”ChargePanel”) eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta ett konvertibelt lån om...
ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") meddelar senaste uppdateringar från andra kvartalet 2024, som varit produktivt...
ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har ingått ett betydelsefullt samarbete med sin kund...
Årsstämma i ChargePanel AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 29 maj 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i...
ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") inleder en integrering med NOBIL, en nordisk databas för laddstationer...
2024-05-14 08:30 Delårsrapport första kvartalet 2024 Regulatory MAR
Perioden januari - mars 2024 (jämfört med samma period 2023) Väsentliga händelser under perioden januari - mars 2024 Väsentliga...
Årsredovisning 2023 för ChargePanel AB finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://ir.chargepanel.se/finansiella-rapporter/...
ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har uppnått en betydande milstolpe i sin utveckling...
Den 25 april 2024 meddelade styrelsen för ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller ”Bolaget”) att Bolagets revisor underrättat...
Aktieägarna i ChargePanel AB (publ), org.nr 556963–3182 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2024...
Styrelsen för ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller ”Bolaget”) har idag erhållit en underrättelse från...
2024-03-18 08:30 Bokslutskommuniké 2023 Regulatory MAR
Perioden oktober – december 2023 (jämfört med samma period 2022) Perioden januari – december 2023 (jämfört med samma period...
ChargePanel AB (publ), (”ChargePanel” eller ”Bolaget”), en ledande leverantör av laddningsmjukvara och tjänster för...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN...
ChargePanel AB publ (“ChargePanel”), en ledande leverantör av programvara och tjänster för laddning av elfordon, är stolta...
ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel") och SmartPay Inc (“SmartPay”) har idag tecknat ett avtal gällande licens av ChargePanels...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN...
2024-01-25 15:00 ChargePanel lanserar Connect GO Regulatory
ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") meddelar lansering av Connect GO, sin egen tjänst för att hantera laddinfrastruktur...
Extra bolagsstämma i ChargePanel AB (publ), org. nr. 556963-3182 (”Bolaget”), ägde rum idag den 25 januari 2024. Stämman beslutade...
ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel") meddelar att Quarker Corporation (“Quarker”) har idag signerat ett avtal gällande elbilsladdning...

2023

Aktieägarna i ChargePanel AB (publ), org.nr 556963-3182 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 januari 2024...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN...
ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel") meddelar att Laser Imports Limited (“Laser Imports”) har idag signerat ett avtal gällande...
ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel") meddelar idag lanseringen av Dynamic Smart Charging, en automatiserad systemintegration som förbättrar...
ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") har nyligen färdigställt en koppling till NordPool i Norden och Baltikum...
2023-11-14 08:30 Delårsrapport juli - september 2023 Regulatory MAR
Perioden juli - september 2023 (jämfört med samma period 2022)● Nettoomsättningen uppgick till 1 690 KSEK (907)● Resultat efter...
Stockholm den 2 november 2023 ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Charge4Go AB (Northe) kan idag meddela ett samarbete för laddning...
ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och iCharge SHPK (iCharge) har idag ingått avtal om samarbete kring elbilsladdning i Albanien...
ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Bubro AB (Bubro) kan idag meddela ett samarbete för laddning av elfordon i Sverige. Bubro har...
KG Knutsson, ett av Nordens ledande företag inom fordonsindustrin och har varit verksamma sedan 1946, har utökat samarbetet med ChargePanel...
Stockholm den 26 September 2023 ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och PSW Power & Automation AS (“PSW”) har idag tecknat...
2023-08-24 08:30 Halvårsrapport januari - juni 2023 Regulatory MAR
Perioden april – juni 2023 (jämfört med samma period 2022) Perioden januari – juni 2023 (jämfört med samma period 2022)...
ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och EVChaja Limited (”EVChaja”) har idag tecknat avtal med ChargePanels Enterprise tjänst...
2023-07-03 22:35 ChargePanel upptar ett konvertibelt lån om 6 MSEK Regulatory MAR
Styrelsen för ChargePanel AB (publ) (”Chargepanel”) eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta ett konvertibelt lån om...
ChargePanel AB ( publ) (“ChargePanel”) och Parkster AB (Parkster) kan idag meddela att de ingått ett tekniskt samarbete för laddning...
2023-06-26 09:55 ChargePanel tecknar sitt första avtal i Asien Regulatory MAR
Stockholm den 26 juni 2023 ChargePanel AB ( publ) (“ChargePanel”) och Strateq Systems Sdn Bhd (”Strateq”) har idag tecknat avtal...
Stockholm den 16 juni 2023 ChargePanel AB ( publ) (“ChargePanel”) och Simba Innovative LTD (”Electrify Africa”) har idag tecknat...
2023-06-14 08:15 ChargePanel ingår nytt avtal i USA Regulatory
Stockholm den 14 juni 2023 ChargePanel AB ( publ) (“ChargePanel”) och EVCharge INC (”EVCharge”) har idag tecknat avtal om dels...
Stockholm den 9 juni 2023 ChargePanel AB och ChargeBuddy AB – (nedan kallat ChargeBuddy) ingår samarbete för laddning av elfordon på...
ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Anzu Charging Pty Ltd (”Anzu Charging”) har idag tecknat avtal med ChargePanels Enterprise...
Årsstämma i ChargePanel AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 24 maj 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i...
2023-05-11 08:30 Delårsrapport januari - mars 2023 Regulatory MAR
Januari - mars 2023 (jämfört med samma period 2022) Viktiga händelser under första kvartalet Bolaget utsåg Peter Persson till...
Årsredovisning 2022 för ChargePanel AB finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://www.chargepanel.se/ir/finansiella-rapporter/...
ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel") och Blue Planet EV, LCC (“Blue Planet EV”) har idag tecknat ett avtal för både ChargePanel...
Stockholm den 10 mars 2023 ChargePanel AB (publ) och EVPoint Ltd – nedan kallat Bolaget) ingår samarbete för laddning av elfordon på...
2023-02-23 08:30 ChargePanel AB (publ) Bokslutskommuniké 2022 Regulatory MAR
Perioden oktober – december (kvartal 4) 2022 Perioden januari – december (helår) 2022 . Väsentliga händelser under perioden...
2023-02-03 12:16 ChargePanel AB (publ) utser ny CFO Regulatory
ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" och "Bolaget") utser Athena Nicolaides till Bolagets CFO då Bolagets nuvarande CFO Sonja...
Stockholm den 3 februari 2023 ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Easypark AB (Easypark) kan idag meddela att de ingått ett tekniskt...