Få våra nyheter direkt i mailen, prenumerera här.

2023

ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel") meddelar att Laser Imports Limited (“Laser Imports”) har idag signerat ett avtal gällande...
ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel") meddelar idag lanseringen av Dynamic Smart Charging, en automatiserad systemintegration som förbättrar...
ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") har nyligen färdigställt en koppling till NordPool i Norden och Baltikum...
2023-11-14 08:30 Delårsrapport juli - september 2023 Regulatory MAR
Perioden juli - september 2023 (jämfört med samma period 2022)● Nettoomsättningen uppgick till 1 690 KSEK (907)● Resultat efter...
Stockholm den 2 november 2023 ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Charge4Go AB (Northe) kan idag meddela ett samarbete för laddning...
ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och iCharge SHPK (iCharge) har idag ingått avtal om samarbete kring elbilsladdning i Albanien...
ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Bubro AB (Bubro) kan idag meddela ett samarbete för laddning av elfordon i Sverige. Bubro har...
KG Knutsson, ett av Nordens ledande företag inom fordonsindustrin och har varit verksamma sedan 1946, har utökat samarbetet med ChargePanel...
Stockholm den 26 September 2023 ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och PSW Power & Automation AS (“PSW”) har idag tecknat...
2023-08-24 08:30 Halvårsrapport januari - juni 2023 Regulatory MAR
Perioden april – juni 2023 (jämfört med samma period 2022) Perioden januari – juni 2023 (jämfört med samma period 2022)...
ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och EVChaja Limited (”EVChaja”) har idag tecknat avtal med ChargePanels Enterprise tjänst...
2023-07-03 22:35 ChargePanel upptar ett konvertibelt lån om 6 MSEK Regulatory MAR
Styrelsen för ChargePanel AB (publ) (”Chargepanel”) eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta ett konvertibelt lån om...
ChargePanel AB ( publ) (“ChargePanel”) och Parkster AB (Parkster) kan idag meddela att de ingått ett tekniskt samarbete för laddning...
2023-06-26 09:55 ChargePanel tecknar sitt första avtal i Asien Regulatory MAR
Stockholm den 26 juni 2023 ChargePanel AB ( publ) (“ChargePanel”) och Strateq Systems Sdn Bhd (”Strateq”) har idag tecknat avtal...
Stockholm den 16 juni 2023 ChargePanel AB ( publ) (“ChargePanel”) och Simba Innovative LTD (”Electrify Africa”) har idag tecknat...
2023-06-14 08:15 ChargePanel ingår nytt avtal i USA Regulatory
Stockholm den 14 juni 2023 ChargePanel AB ( publ) (“ChargePanel”) och EVCharge INC (”EVCharge”) har idag tecknat avtal om dels...
Stockholm den 9 juni 2023 ChargePanel AB och ChargeBuddy AB – (nedan kallat ChargeBuddy) ingår samarbete för laddning av elfordon på...
ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Anzu Charging Pty Ltd (”Anzu Charging”) har idag tecknat avtal med ChargePanels Enterprise...
Årsstämma i ChargePanel AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 24 maj 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i...
2023-05-11 08:30 Delårsrapport januari - mars 2023 Regulatory MAR
Januari - mars 2023 (jämfört med samma period 2022) Viktiga händelser under första kvartalet Bolaget utsåg Peter Persson till...
Årsredovisning 2022 för ChargePanel AB finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://www.chargepanel.se/ir/finansiella-rapporter/...
ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel") och Blue Planet EV, LCC (“Blue Planet EV”) har idag tecknat ett avtal för både ChargePanel...
Stockholm den 10 mars 2023 ChargePanel AB (publ) och EVPoint Ltd – nedan kallat Bolaget) ingår samarbete för laddning av elfordon på...
2023-02-23 08:30 ChargePanel AB (publ) Bokslutskommuniké 2022 Regulatory MAR
Perioden oktober – december (kvartal 4) 2022 Perioden januari – december (helår) 2022 . Väsentliga händelser under perioden...
2023-02-03 12:16 ChargePanel AB (publ) utser ny CFO Regulatory
ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" och "Bolaget") utser Athena Nicolaides till Bolagets CFO då Bolagets nuvarande CFO Sonja...
Stockholm den 3 februari 2023 ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Easypark AB (Easypark) kan idag meddela att de ingått ett tekniskt...
Styrelsen för ChargePanel AB (publ) har idag beslutat att utse Peter Persson till ny VD. Han ersätter avgående tf VD Sonja Thorngren och...

2022

2022-11-21 11:00 Delårsrapport juli - september 2022 Regulatory MAR
Juli – september 2022 (jämfört med samma period 2021) Januari – september 2022 (jämfört med samma period 2021) * 2021 jämförelse...
Den 29 oktober 2022 offentliggjorde ChargePanel AB (publ) (“Bolaget” eller “ChargePanel”) att styrelsen utser Sonja Thorngren till...
Stockholm den 30 oktober 2022 Den 29 oktober 2022 offentliggjorde ChargePanel AB (publ) (”Bolaget” eller ”ChargePanel”) att styrelsen...
Stockholm den 29 oktober 2022 Styrelsen för ChargePanel AB (publ) har idag beslutat att utse Sonja Thorngren till tf VD. Hon tillträder sin befattning...
Stockholm den 5 oktober 2022 ChargePanel AB (publ) (”Bolaget”) och Bumblebee EV Limited (”Bumblebee”) kan idag meddela att ett...
2022-08-24 11:00 Halvårsrapport januari - juni 2022 Regulatory MAR
April – juni 2022 (jämfört med samma period 2021) · Nettoomsättningen uppgick till 1 447 KSEK (2 678)* · Resultat efter...
Stockholm den 22 juni 2022 ChargePanel AB (publ) och M.S Electronic Vehicles System Limited (nedan kallat Electronic Vehicles System) ingår samarbete...
Stockholm den 15 juni 2022 ChargePanel AB (publ) och Smart Balance (Frozen Stuff SRL) (nedan kallat Smart Balance) ingår samarbete för laddning...
Årsstämma i ChargePanel AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 24 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i...
2022-05-19 11:00 Delårsrapport januari – mars 2022 Regulatory MAR
Viktiga händelser under första kvartalet I februari tecknades årets första samarbetsavtal med Sun4Energy Group AB (publ) och i mars...
2022-05-03 11:15 ChargePanel AB Årsredovisning 2021 publicerad Regulatory MAR
Årsredovisning 2021 för ChargePanel AB finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://www.chargepanel.com/sv/ir/finansiella-rapporter/...
2022-04-21 15:05 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHARGEPANEL AB Regulatory
Aktieägarna i ChargePanel AB, org.nr 556963-3182 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2022 kl. 10.00 i...
2022-02-23 11:00 ChargePanel AB (publ) Bokslutskommuniké 2021 Regulatory MAR
Perioden oktober - december (kvartal 4) 2021 Perioden januari - december (helår) 2021 ChargePanel AB (publ) har haft ett mycket händelserikt...

2021

ChargePanel och Opibus ingår samarbete för laddning av elfordon i Afrika. Opibus, ett ledande utvecklingsföretag i Afrika inom elektriska...
den 9 december 2021 kl. 08.15 Idag, den 9 december 2021, inleds handeln i ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) på...
6 december 2021 kl. 13.00 ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande för upptagande...
den 1 december 2021 09.00 ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet...