Årsredovisning 2023 för ChargePanel AB finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://ir.chargepanel.se/finansiella-rapporter/ och som bilaga till detta pressmeddelande. För mer information, vänligen kontakta: Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)E-post: peter.persson@chargepanel.comTelefon: +46 (0)8 120 325 01Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission. Om ChargePanel AB (publ) ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar … Läs mer

Årsredovisning 2022 för ChargePanel AB finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://www.chargepanel.se/ir/finansiella-rapporter/ och som bilaga till detta pressmeddelande. För ytterligare information, vänligen kontakta:Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)E-post: peter.persson@chargepanel.comTelefon: +46 (0)8 120 325 01Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission  Om ChargePanel AB (publ) ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar … Läs mer

Årsredovisning 2021 för ChargePanel AB finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://www.chargepanel.com/sv/ir/finansiella-rapporter/ och som bilaga till detta pressmeddelande. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan BerggrenVDE-post: jan.berggren@chargepanel.comTel: +46 706 24 38 38 Om ChargePanel ChargePanel AB är ett GreenTech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom e-Mobility.Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och … Läs mer