ChargePanel AB Årsredovisning 2021 publicerad

Årsredovisning 2021 för ChargePanel AB finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://www.chargepanel.com/sv/ir/finansiella-rapporter/ och som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Berggren
VD
E-post: jan.berggren@chargepanel.com
Tel: +46 706 24 38 38