ChargePanel AB Årsredovisning 2023 publicerad

Årsredovisning 2023 för ChargePanel AB finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://ir.chargepanel.se/finansiella-rapporter/ och som bilaga till detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.