Perioden juli – september 2023 (jämfört med samma period 2022)●     Nettoomsättningen uppgick till 1 690 KSEK (907)●     Resultat efter skatt uppgick till -3 413 KSEK (-3 734)●     Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK (-0,23)●     Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4 199 KSEK (14 198)●     Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 … Läs mer

Stockholm den 2 november 2023 ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Charge4Go AB (Northe) kan idag meddela ett samarbete för laddning av elfordon i Sverige med ambitionen att även växa till fler länder i Europa. Idag har Chargepanel ca 8000st laddpunkter anslutna via sin plattform. Potentialen i avtalet är en ökning med 75% av uppkopplade laddpunkter … Läs mer

Perioden april – juni 2023 (jämfört med samma period 2022) Nettoomsättningen uppgick till 2 633 KSEK (1 447) Resultat efter skatt uppgick till -3 324 KSEK (-3 526) Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,22) Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3 031 KSEK (18 176) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till … Läs mer

Styrelsen för ChargePanel AB (publ) (”Chargepanel”) eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 6 MSEK från Exelity AB (publ). Syftet med det konvertibla lånet är att stärka rörelsekapitalet då Chargepanel befinner sig i en mycket expansiv fas och under juni månad har tecknat avtal med fem nya kunder samt ett ingått ett … Läs mer

Stockholm den 26 juni 2023 ChargePanel AB ( publ) (“ChargePanel”) och Strateq Systems Sdn Bhd (”Strateq”) har idag tecknat avtal av ChargePanels Enterprise tjänst för den Malaysiska marknaden. Strateq kommer verka som laddoperatör men också agera återförsäljare för de tjänster som ChargePanel erbjuder. Detta blir det femte avtalet som ChargePanel tecknar i juni månad och … Läs mer

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Anzu Charging Pty Ltd (”Anzu Charging”) har idag tecknat avtal med ChargePanels Enterprise tjänst. ChargePanel har idag kunder i Europa, USA och Afrika. Detta avtal kommer göra det möjligt för Anzu Charging att bedriva CPO ( charge point operator) samt EMP ( eMobility service provider) tjänster i Australien under eget … Läs mer

Januari – mars 2023 (jämfört med samma period 2022) Nettoomsättningen uppgick till 2046 KSEK (680) Resultat efter skatt uppgick till -3237 KSEK (-3198) Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,20) Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7263 KSEK (21 625) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2765 KSEK (-3530) Viktiga händelser under … Läs mer

ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel") och Blue Planet EV, LCC (“Blue Planet EV”) har idag tecknat ett avtal för både ChargePanel Enterprise-tjänsten och ett återförsäljaravtal. ChargePanel erbjuder för närvarande lösningar mot Europa och detta avtal möjliggör för Blue Planet EV att tillhandahålla drift av laddpunkter och e-mobilitetstjänster i USA och agera som återförsäljare för ChargePanels lösningar … Läs mer

Perioden oktober – december (kvartal 4) 2022 Nettoomsättningen uppgick till 1 560 KSEK (1 001) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 871 KSEK (-1 962) Resultat efter skatt uppgick till -4 844 KSEK (-1 966) Resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,12) Likvida medel vid periodens slut uppgick till 10 028 KSEK (25 182) Kassaflödet … Läs mer

Styrelsen för ChargePanel AB (publ) har idag beslutat att utse Peter Persson till ny VD. Han ersätter avgående tf VD Sonja Thorngren och tillträder sin befattning den 2 februari 2023. Peter Persson var med och grundade ChargePanel 2014 och har sedan dess varit en nyckelperson inom en rad områden samt innehavt rollen som bolagets COO. … Läs mer