Aktieägarna i ChargePanel AB (publ), org.nr 556963–3182 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2024 kl. 10.00 på Bolagets kontor på Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den … Läs mer

Aktieägarna i ChargePanel AB (publ), org.nr 556963-3182 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 januari 2024 kl. 10.00 på Bolagets lokaler på Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken … Läs mer

Aktieägarna i ChargePanel AB (publ), org.nr 556963-3182 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2023 kl. 10.00 på Bolagets kontor på Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den … Läs mer

Aktieägarna i ChargePanel AB, org.nr 556963-3182 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 maj 2022, • … Läs mer