IPO 2021

Erbjudande i korthet

Erbjudandets storlek: Erbjudandet omfattar högst 4 220 338 aktier.

Teckningskurs: 5,9 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp: Vid full teckning i emissionen ges Bolaget ett kapitaltillskott på cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.

Värdering: Cirka 71 MSEK före emissionen.

Lock-up: Cirka 83 procent av aktierna före erbjudandet och cirka 74 procent av aktierna efter erbjudandet.

Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 900 aktier, motsvarande 5 310 SEK.

Teckningsåtaganden: 17,6  MSEK, motsvarande 71 procent av Erbjudandet.

Teckningsperiod: 16 november 2021 – 30 november 2021.

Offentliggörande av utfallet: Omkring den 1 december 2021.

Likviddag: 6 december 2021.

Första handelsdag: Preliminärt den 9 december 2021 på Nasdaq First North.

Dokument

ChargePanel AB – IM

ChargePanel AB (publ) – Bolagsordning

Halvårsrapport – 5569633182 – 2021-06-30

Årsredovisning – 5569633182 – 2020

Årsredovisning – 5569633182 – 2019

Chargepanel AB – Bolagsbeskrivning