ChargePanels expansion i Europa fortsätter med EVPoint Ltd Malta

Stockholm den 10 mars 2023

ChargePanel AB (publ) och EVPoint Ltd – nedan kallat Bolaget) ingår samarbete för laddning av elfordon på Malta.

Bolaget har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Bolaget avser använda ChargePanels SaaS-plattform för utbyggnad och förvaltning av laddningsnätverk för elfordon på Malta. Bolaget planerar att ansluta både AC- och DC-laddningsstationer och uppskattar att över 300 laddningsuttag är anslutna till ChargePanels Enterprise-tjänst tills slutet på 2023

ChargePanel Enterprise är en prenumerationstjänst av bolagets SaaS-plattform för större företagskunder som kommer göra det möjligt för Bolaget att kontrollera och hantera hela nätverk av infrastruktur för elfordon och tillhandahålla laddningstjänster till elfordonsförare. Avtalet är ett första steg i samarbetet mellan ChargePanel och Bolaget där ambitionen är att på sikt utveckla nya lösningar och funktioner för marknaden som skulle stärka båda bolagen.

”Avtalet med EVPoint känns spännande då bolaget har stora möjligheter att ta en dominerande position på den Maltesiska marknaden. Dessutom stärker avtalet vår strategi om att expandera in i nya marknader. Jag är övertygad om att vårt erbjudande i kombination med deras affärsmål för den lokala marknaden kommer leda till ett framgångsrikt samarbete” – Peter Persson VD ChargePanel