ChargePanel och Northe tecknar strategiskt samarbetsavtal

Stockholm den 2 november 2023

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Charge4Go AB (Northe) kan idag meddela ett samarbete för laddning av elfordon i Sverige med ambitionen att även växa till fler länder i Europa. Idag har Chargepanel ca 8000st laddpunkter anslutna via sin plattform. Potentialen i avtalet är en ökning med 75% av uppkopplade laddpunkter för ChargePanel innan slutet på 2024.

Northe är en ledande plattform för EV fleet management där man genom samarbeten med stora laddoperatöer och laddboxtillverkare möjliggör för bl.a. leasingbolag att erbjuda en komplett lösning för sina kunder som täcker hemmet, publik laddning och lokala laddpunkter. Genom samarbetet med ChargePanel så möjliggörs nästa dimension för Northes kunder i monitorering och adminsitration av semipublik laddinfrastruktur.

Kommunikationen mellan ChargePanels plattform och Northe kommer att ske via OCPI (Open Charge Point Interface protocol) Det är ett branschprotokoll som används för att möjliggöra bland annat roaming mellan olika nätverk av laddare. Vidare så kommer ChargePanels befintliga kunder (CPO:er) att ges möjlighet att via OCPI koppla på Northes betaltjänster för att på så vis kunna öka tillgängligheten.

“Vi har valt att ingå ett samarbetsavtal med ChargePanel på grund av den bredd som deras plattform visar vilket blir ett viktigt verktyg för oss i den fas som vårt bolag befinner sig i. – David Fauné, VD Charge4Go AB

“Northe är ett mycket intressant företag som på relativt kort tid i Sverige tagit en position som en marknadsledande systemleverantör för företag som elektrifierar sina fordonsflottor. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete i vår gemensamma strävan att elektrifiera samhället.” – Peter Persson, CEO ChargePanel AB (publ)

Om Northe
Northe är svenskt plattformsbolag som erbjuder företagskunder möjligheten att skapa sitt egna ”laddningserbjudande” till sina kunder eller anställda. Genom Northes plattform kan företagen ge sina kunder eller anställda möjligheten att ladda i hemmet, på en arbetsplats eller i en publik miljö och samtidigt ha komplett kontroll över access- och transkationsflödet. Northe har etablerad verksamhet i Skandinavien samt betalande kunder på ytterligare 15 marknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission