ChargePanel når 10 000 uppkopplade laddpunkter och ökar sina löpande intäkter

ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har uppnått en betydande milstolpe i sin utveckling med 10 000 uppkopplade laddpunkter och därmed ökar sina löpande intäkter. Vid utgången av 2023 hade ChargePanel cirka 8 000 laddpunkter, vilket innebär en ökning med 2 000 laddpunkter sedan januari 2024.

En central del av ChargePanels affärsstrategi är att öka antalet uppkopplade laddpunkter för att förbättra Bolagets löpande intäkter. Bolaget ökar sina uppkopplade laddpunkter både genom nya och befintliga kunder som över tid ansluter nya laddstolpar.

ChargePanel prognostiserar och har målet att nå 15 000 laddpunkter innan slutet av 2024, vilket skulle stärka Bolagets position som en av de ledande aktörerna inom laddningsinfrastruktur för elbilar.

"Att nå 10 000 laddpunkter är inte bara en siffra för oss. Det är ett bevis på vårt åtagande att fortsätta vår expansion och utveckling, finnas på flera kontinenter och underlätta övergången till hållbar energi över hela världen. Varje ny laddpunkt är ett steg mot en grönare framtid, och varje ny kund är ett tecken på förtroendet för vår teknologi och service" – Peter Persson, VD ChargePanel AB (publ)