ChargePanel lanserar koppling till NordPool i Norden och Baltikum

ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") har nyligen färdigställt en koppling till NordPool i Norden och Baltikum. Denna integration ger användare snabb tillgång till realtidsinformation om elpriser och öppnar upp fler intäktsmöjligheter för ChargePanel genom en mer sömlös och kostnadseffektiv laddningsupplevelse.

Kopplingen till den nordiska elbörsen NordPool möjliggör för ChargePanels användare att övervaka och justera sina laddningsvanor i realtid baserat på aktuella elpriser timme för timme, så kallade spotpriser. Användare och laddpunktsägare kan följa det faktiska elpriset och få insyn i elpriserna för de kommande 6-8 timmarna, vilket resulterar i att förare alltid kan betala ett rättvist elpris, och laddpunktsägare kan koppla sina vinster till elpriserna i realtid.

Genom detta kan laddpunktsägare flexibelt ta betalt av sina användare, baserat på spotpriset och en tilläggspremie som de själva väljer. Användarna kommer att betala för elpriset i realtid samt den vinstmarginal som operatören har valt.

För laddpunktsägare innebär det mindre oro över att deras priser blir orättvist höga, vilket skapar en fördelaktig position i deras verksamheter och ökar trovärdighet inom elfordonsladdningsbranschen. För användare innebär det mer kostnadseffektiv och hållbar elbilsladdning genom utnyttjande av förmånliga elpriser och minimering av onödiga kostnader.

Denna differentiering positionerar ChargePanel som en betydande aktör på den framväxande marknaden för elbilsladdning och ökar attraktionskraften för både användare och laddpunktsägare. Bolaget positionerar sig väl för att tillgodose kundernas behov och skapar intäktsmöjligheter från fler kunder. ChargePanel har i nuläget kopplat länderna i Norden och Baltikum, men har pågående processer för expansion i fler länder, framförallt i Storbritannien.

"Vi är glada över att presentera vår koppling till NordPool i Norden och Baltikum. På ChargePanel strävar vi efter att erbjuda användarna en attraktiv och sömlös laddningsupplevelse. Dessa framsteg markerar ett betydande steg i den riktningen, och vi ser fram emot att fortsätta stärka vår position på den växande marknaden för elbilsladdning" – Peter Persson CEO ChargePanel AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission