ChargePanel lanserar integrationer som möjliggör fullt stöd för förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel (AFIR).

ChargePanel AB (publ), (”ChargePanel” eller ”Bolaget”), en ledande leverantör av laddningsmjukvara och tjänster för elbilar, meddelar plattformsintegration med ledande betalningssystem. Integrationerna möjliggör kundens efterlevnad av kraven i förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel (AFIR) som träder i kraft den 13 april 2024, för operatörer av allmänt tillgängliga laddningsstationer i EU:s medlemsstater.

Laddningsstationer anslutna till ChargePanel-plattformen kan nu kommunicera med betalningssystem och kortterminaler från leverantörer; Nayax Ltd, en global handelsaktiveringsplattform för betalningar och lojalitet som specialiserar sig på lösningar för kontantlösa betalningar och obemannade betalterminaler; och; Vourity AB (ägt av ABB), en möjliggörare av betalningar för laddning med standardbetalningskort (Visa och Mastercard), Apple Pay, Google Pay, Swish, Vipps och mer. Bolaget är också i processen att integrera med KG Knutsson AB:s (KGK) dotterbolag, Modulsystem Sweden AB, ett svenskt företag med unik expertis inom utveckling av biljett- och betalsystem för kollektivtrafik och parkering. Kommunikationen mellan ChargePanel-plattformen och betalsystemen sker via Open Charge Point Interface (OCPI) protokollet.

”Det är viktigt att vår plattform stödjer våra kunder när EV-laddningsindustrin utvecklas. Idag är ChargePanel integrerat med en mängd partners från leverantörer av laddningsstationer, leasing och flottleverantörer, energihanteringssystem, betalplattformar och mer. Att erbjuda en plattform som underlättar för våra kunder att möta regleringar är viktigt för oss. Genom allmänt accepterade och säkra protokoll som OCPI fortsätter vi att integrera med en rad specialistpartners inom EV-laddningsindustrin, vilket förbättrar kapaciteten hos ChargePanel-plattformen och ger våra kunder både flexibilitet och valmöjligheter när de skalar upp sina EV-laddningsverksamheter”. – Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)

Förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel

Förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel (AFIR) är en del av Fit for 55-paketet. Presenterad av Europeiska kommissionen den 14 juli 2021, syftar paketet till att möjliggöra för EU att minska sina nettoväxthusgasutsläpp med minst 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivåer och uppnå klimatneutralitet år 2050.

Inom området för laddning av elbilar fastställer AFIR obligatoriska inriktningar för utbyggnad av infrastruktur för elbilsladdning och lägger även grunden för en effektiv och användarvänlig tankningsupplevelse i alla EU:s medlemsstater genom att förespråka standardisering och transparens.

Från och med den 13 april 2024 är europeiska operatörer av allmänt tillgängliga laddningsstationer skyldiga att följa uppdaterade förordningar, vilket möjliggör ad hoc-laddning med ett betalningsinstrument som är allmänt accepterat i Europeiska unionen. Enligt AFIR innefattar detta betal- och kreditkort, med flexibilitet för olika tekniska lösningar.

Kravet på att installera kortterminaler är obligatoriskt för nyligen etablerade snabbladdningsstationer med en effektutgång på 50 kW eller högre. Det är dock inte obligatoriskt att installera en dedikerad ”kortterminal”-enhet vid varje laddningsstation. Istället kan en central betalningsterminal användas för att hantera flera laddningspunkter på en enda plats, vilket erbjuder kostnadsbesparingar både vid initial installation och löpande drift.

För allmänt tillgängliga laddningspunkter med en effektutgång under 50 kW (såsom AC-laddningsstationer) kan enheter som använder en internetanslutning och tillåter säkra betalningstransaktioner, såsom att generera en specifik snabbresponskod, tillämpas.