ChargePanel lanserar en automatiserad systemintegration för förbättrad elbilsladdning

ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel") meddelar idag lanseringen av Dynamic Smart Charging, en automatiserad systemintegration som förbättrar stabiliteten och effektiviteten vid elbilsladdningsplatser. Dynamic Smart Charging kommer enkelt kunna implementeras hos ChargePanels kunder och erbjuder lösningar inom centrala områden.

Chargepanels innovation är en nyskapande lösning med användning av maskininlärning som skapar en automatiserad systemintegration för en hållbar laddningslösning och förbättrad stabilitet samt effektivitet vid elbilsladdningsplatser.

Tidigare har kommersiella byggnader och bostäder byggts med begränsad kapacitet och utrustning för att stödja infrastrukturen för elbilsladdning, vilket har krävt omfattande ombyggnader för att erbjuda elbilsladdning. Nu, med ChargePanels systemintegration, kan omfattande ombyggnader undvikas och ändå erbjudas elbilsladdningstjänster.

ChargePanels integrations-teknologi övervakar och optimerar kraftdistributionen i realtid för att leverera energi till elbilar på det mest effektiva sättet. Detta erbjuder våra kunder flera fördelar och lösningar inom fyra centrala områden, inklusive användning av tillgänglig energi, förebyggande av överbelastning, anpassning av laddningshastigheter och prioritering av laddningssessioner för flera elbilar.

"Vi på ChargePanel strävar kontinuerligt efter att möta utmaningar med innovativa lösningar. Dynamic Smart Charging är ett nytt steg framåt för att på ett smart och automatiserat sätt effektivisera elhantering och laddningslösningar för våra kunder," – Peter Persson, VD ChargePanel AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission