ChargePanel inleder integration med nordisk databas för laddstationer

ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") inleder en integrering med NOBIL, en nordisk databas för laddstationer. Syftet med integrationen är att möjliggöra för kunder att rapportera sina offentliga laddningsstationer till NOBIL via ChargePanels plattform och därigenom skapa en användarvänlig och effektiv laddningsupplevelse. NOBIL är en nordisk databas som innehåller detaljerad information om laddningsstationer i Norden och tar emot samt distribuerar realtidsdata. NOBIL fungerar som en öppen databas, där ägare av laddningsstationer frivilligt lämnar in data för att säkerställa noggrannhet och tillgänglighet.

Energimyndigheten har ansvaret för Sveriges laddstationsdata i den nordiska databasen NOBIL.

Ansökningsprocessen för att få ekonomiskt stöd för publika laddstationer kan kräva att laddstationerna är anslutna till NOBILs databas. Genom att implementera en anslutning till NOBIL stödjer ChargePanel våra kunder att uppfylla dessa krav.

Med beredskap att hantera data från andra nordiska länder spelar NOBIL en avgörande roll för att underlätta smidiga laddningsupplevelser för användare över hela regionen. Genom ChargePanels integration till NOBIL kan Bolagets kunder, särskilt de som driver offentliga laddningsstationer i Norge och Sverige, nu enkelt rapportera sina stationer till NOBIL genom ChargePanels plattform.

"Nobils engagemang för effektiv datahantering harmoniserar med ChargePanels uppdrag att ge elbilförare tillförlitliga och tillgängliga lösningar för laddning. Genom att integrera med NOBIL effektiviserar vi processen för kunder att rapportera offentliga laddstationer, vilket i slutändan bidrar till tillväxten och tillgängligheten för laddningsinfrastrukturen för elbilar" – Peter Persson, VD för ChargePanel AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.