ChargePanel ingår nytt avtal i USA

Stockholm den 14 juni 2023

ChargePanel AB ( publ) (“ChargePanel”) och EVCharge INC (”EVCharge”) har idag tecknat avtal om dels en licens av ChargePanels Enterprise tjänst men också ett återförsäljaravtal med samma bolag. EVCharge kommer verka som laddoperatör men också agera återförsäljare för de tjänster som ChargePanel erbjuder.

EVCharge kommer agera både CPO och EMP genom ChargePanels plattform på den amerikanska marknaden men bolaget kommer också att återförsälja ChargePanels tjänster till företag när dessa vill agera under eget varumärke. Det beräknade antalet uppkopplade ladduttag från EVCharge kommer vara ca 500 innan utgången av 2024.

ChargePanel har under den senaste tiden sett att antalet förfrågningar från potentiella kunder på den amerikanska marknaden ökat och detta är det andra avtalet på kort tid som tecknas. Den amerikanska marknaden kommer vara viktig för bolaget och ytterligare avtal förväntas under året.

”Det känns mycket lovande att få välkomna EVCharge till oss på ChargePanel då det är ett ambitiöst bolag med en tydlig agenda vad de vill uppnå. Att få möjlighet att teckna detta andra avtal i USA på kort tid visar att ChargePanel ligger rätt i sitt erbjudande till marknaden. Vår tillväxtresa fortsätter och vi ser med tillförsikt inför ytterligare samarbeten på den amerikanska marknaden” – Peter Persson CEO ChargePanel AB (publ)

” Vi valde ChargePanel för de är ett företag som kommit väldigt långt i sin utveckling av sin mjukvara och de har en mycket intressant plan för framtiden när det gäller såväl den tekniska roadmapen som den affärsmässiga” – Alfred Msemo Founder EVCharge

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission