ChargePanel: Idag är första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

den 9 december 2021 kl. 08.15

Idag, den 9 december 2021, inleds handeln i ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. ChargePanels aktie har ISIN-kod SE0017083835 och handlas under kortnamnet CHARGE.

ChargePanel genomförde under november 2021 en övertecknad nyemission som tillförde Bolaget en bruttoemissionslikvid om cirka 25 MSEK före emissionskostnader.

Jan Berggren, VD för ChargePanel, kommenterar:

”-Idag börjar nästa etapp i vårt förtagsliv. Tack alla befintliga och nya aktieägare för er tro på oss, nu ska vi tillsammans bygga framgångsrik historia, både elektrifierad och laddbar. ”, säger Jan Berggren, VD för ChargePanel.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till ChargePanels Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Berggren, VD, ChargePanel AB
E-post: jan.berggren@chargepanel.com
Telefon: +46 70 624 38 38

Om ChargePanel

ChargePanel AB, med huvudkontor i Stockholm, är ett GreenTech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom e-Mobility. Bolaget fokuserar på goda kundrelationer och utvecklingen av innovativa system, applikationer och teknologier.

ChargePanel förser kunder med en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av ett laddnätverk oavsett geografisk marknad. Plattformen ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad.

ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver. Bolaget har flera internationella samarbeten, i exempelvis Storbritannien och Norge.

För mer information, se ChargePanels webbplats www.chargepanel.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se