ChargePanel AB (publ) välkomnar Transtema Network Services AB

Stockholm den 1 April 2022

ChargePanel AB och Transtema Network Services AB – (nedan kallat Bolaget) ingår samarbete för laddning av elfordon på den svenska marknaden.

Bolaget har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Bolaget avser använda ChargePanels SaaS-plattform för utbyggnad och förvaltning av laddningsnätverk för elfordon i Sverige. Bolaget planerar att ansluta både AC- och DC-laddningsstationer och uppskattar att över 500 laddningsuttag är anslutna till ChargePanels Enterprise-tjänst tills slutet på 2022.

ChargePanel Enterprise är en prenumerationstjänst av bolagets SaaS-plattform för större företagskunder som kommer göra det möjligt för Bolaget att kontrollera och hantera hela nätverk av infrastruktur för elfordon och tillhandahålla laddningstjänster till elfordonsförare. Avtalet är ett första steg i samarbetet mellan ChargePanel och Bolaget där ambitionen är att på sikt utveckla nya lösningar och funktioner för marknaden som skulle stärka båda bolagen.

Om Transtema Network Services AB

Transtema Network Services AB, ett dotterbolag till Transtema Group AB (publ), erbjuder design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, energibolag, offentlig verksamhet och större företag.

”Det känns alltid roligt att hälsa en ny kund välkommen men det känns lite extra kul att nu få meddela att Transtema valt oss på ChargePanel som mjukvaruleverantör för deras ambitiösa satsning inom e-mobility. Jag är övertygad om att vårt erbjudande i kombination av deras uttalade affärsmål kommer leda till ett fruktbart samarbete.” – Jan Berggren, VD ChargePanel AB (publ).

”ChargePanels plattform har de funktioner som vi behöver för att kunna möta marknadens behov gällande administration och övervakning av laddlösningar idag men även i framtiden. ” – säger Magnus Eriksson , VD, Transtema Network Services AB