ChargePanel AB (publ) utser Sonja Thorngren till tf VD

Stockholm den 29 oktober 2022

Styrelsen för ChargePanel AB (publ) har idag beslutat att utse Sonja Thorngren till tf VD. Hon tillträder sin befattning omgående. Avgående VD, Jan Berggren, lämnar bolaget omgående.

Sedan ChargePanel AB (publ) listades på Nasdaq First North 2021 har Sonja agerat i rollen som CFO i koncernen.

Johan Nordin, styrelseordförande i ChargePanel AB (publ) kommenterar:

”Att Sonja Thorngren nu utses till tf VD är en naturlig följd av det arbete hon har utfört sedan hon tillträdde befattningen som CFO. Styrelsen är övertygad om att Sonja besitter de kompetenser, marknadskunskaper och ledaregenskaper som behövs för att leda bolaget tills styrelsen hittat en ny VD.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nordin, Styrelseordförande ChargePanel AB (publ)
E-post: johan.nordin@chargepanel.com
Telefon: +46 (0) 76 712 00 44

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se
Telefon: 08-684 211 10