ChargePanel AB (publ) utser Peter Persson till ny VD

Styrelsen för ChargePanel AB (publ) har idag beslutat att utse Peter Persson till ny VD. Han ersätter avgående tf VD Sonja Thorngren och tillträder sin befattning den 2 februari 2023.

Peter Persson var med och grundade ChargePanel 2014 och har sedan dess varit en nyckelperson inom en rad områden samt innehavt rollen som bolagets COO. Han har bl.a. positionerat bolagets produkter och tjänster på den svenska marknaden samt ansvarat för internationell expansion. Peter har en utbildning inom affärskommunikation från IHM Business School.

Peter Persson, tillträdande VD kommenterar:

“Att få tillträda tjänsten som bolagets VD i detta läge är väldigt spännande och motiverande, då bolaget verkar inom en bransch och marknad som fortsätter att utvecklas och växa kommande år. Vi har ett kunderbjudande som ligger i framkant i Sverige och som även är konkurrenskraftigt på den globala marknaden, där vi ser en enorm potential och tillväxtmöjligheter.”

Johan Nordin, styrelseordförande i ChargePanel kommenterar:

“Att Peter Persson nu utses till VD är en naturlig följd av det arbete han har utfört i bolaget sedan dess start. Styrelsen är övertygad om att Peter besitter de kompetenser, marknadskunskaper och ledaregenskaper som behövs för att accelerera tillväxten kring nya och befintliga kunder samt att ta fram och positionera nya produkter och tjänster. Viktiga prioriteringar kommer vara en ökad tillväxttakt kring bolagets ACV, internationell expansion och tillväxt samt en förflyttning mot lönsamhet.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nordin, Styrelseordförande ChargePanel AB (publ)
E-post: johan.nordin@chargepanel.com
Telefon: +46 (0) 76 712 00 44

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB