ChargePanel AB (publ) Sonja Thorngren (tf VD / CFO) lämnar Bolaget under kvartal 1 2023

Den 29 oktober 2022 offentliggjorde ChargePanel AB (publ) (“Bolaget” eller “ChargePanel”) att styrelsen utser Sonja Thorngren till tf VD efter att tidigare VD fått lämna Bolaget med omedelbar verkan. Sonja Thorngren har idag beslutat att hon lämnar sin nuvarande position som tf VD och CFO i Bolaget.

Styrelsen arbetar aktivt med att tillsätta ny VD och inleder nu även en process att ersätta CFO.

Johan Nordin, Ordförande, kommenterar:
”Att Sonja Thorngren nu lämnar Bolaget under kontrollerade former är ett bevis på Sonjas lojalitet mot Bolaget och vi uppskattar den insats Sonja genomfört under sin tid som CFO samt sedan hon utsågs till tf VD.”

Sonja arbetar kvar som tf VD och CFO under tre månader eller tills dess att en ersättare tillträder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nordin, Styrelseordförande ChargePanel AB (publ)
E-post: johan.nordin@chargepanel.com
Telefon: +46 (0) 76 712 00 44

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se
Telefon: 08-684 211 10