ChargePanel AB (publ) ökar sina repetitiva intäkter

Stockholm den 5 september 2022

De repetitiva intäkterna har ökat från januari (cirka 70 tkr) till juli (cirka 200 tkr) med cirka 186 procent hittills i år.

”Det är glädjande att se att vi har en linjär utveckling av våra återkommande intäkter. Detta säkerställer bolagets växande finansiella status.”, säger Jan Berggren, VD ChargePanel AB (publ)

Som tidigare kommunicerats är en viktig del i vårt arbete att öka antalet anslutna laddpunkter och erbjuda tjänster som ger mervärde till våra kunder. Dessa målsättningar är viktiga, dels för att de ger elbilsförare fler förenklade laddmöjligheter genom att vi genom våra kunder implementerar effektiv hantering av laddstationer, dels för att de ökar våra repetitiva intäkter. Vi har sedan start sett en positiv utveckling av repetitiva intäkter från uppkopplade laddstolpar och andra kringtjänster. Våra prognoser visar att denna ökning kommer att fortgå bland våra befintliga kunder och bland nya kunder som ansluter sina laddstationer till ChargePanels plattform. Vi kommer fortsättningsvis kommunicera halvårsvis kring utvecklingen av repetitiva intäktsströmmar.

Innan sommaren lanserades vår supporttjänst, samt eRoaming till våra kunder, vilket har fått ett mycket positivt mottagande. Dessa tjänster fortsätter att utvecklas och anpassas för fler målgrupper. Nya funktioner lanserats kontinuerligt för att tillgodose marknadens behov och målet är att fortsätta leverera en plattform som ligger i framkant. Vi kan nu erbjuda flexibla betallösningar med lokala anpassningar samt betalmöjligheter som följer den nya branschstandarden som antagits av ett flertal europeiska länder. ChargePanels plattform betjänar kunder från flera olika geografiska marknader och för att underlätta för våra nationella och internationella kunder, har vi implementerat ett antal efterfrågade funktioner, inklusive utökad stöd för internationella telefonnummer samt förbättrad användarvänlighet för både de företag som hanterar nätverk för elfordonsladdning samt för elbilsförare.