ChargePanel AB (publ) fortsätter sin expansion på den europeiska marknaden

Stockholm den 15 juni 2022

ChargePanel AB (publ) och Smart Balance (Frozen Stuff SRL) (nedan kallat Smart Balance) ingår samarbete för laddning av elfordon på den rumänska marknaden.

Smart Balance, varumärkesnamnet för bolagets elfordonslösningar, har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Smart Balance avser att använda ChargePanels SaaS-plattform för att möjliggöra utbyggnad och förvaltning av laddningsnätverk för elfordon i Rumänien, med planer att expandera till andra europeiska länder.

ChargePanel Enterprise är en prenumerationstjänst av bolagets SaaS-plattform som möjliggör kontroll och hantering av laddinfrastruktur för elfordon samt tillhandahålla laddningstjänster till elfordonsförare. Smart Balance har varit verksamt inom elfordonsindustrin sedan 2019 i Rumänien och har ambitioner att expandera till Ungern, Belgien, Frankrike och Tyskland. Inom tre år planerar bolaget att kunna erbjuda minst 2 000 laddpunkter, både publik laddning och på arbetsplatser, vilket möjliggörs genom ChargePanels SaaS-plattform. Den rumänska marknaden visar, enligt Roland Bergers femte årliga rumänska e-mobilitetsindex, att landet har inofficiellt passerat halvvägs vad gäller mognad för elfordon (EV) med lovande tillväxtmöjligheter*.

”Mycket kul och spännande att inleda ett samarbete med Smart Balance som är ett ambitiöst och energifyllt företag med bas i Bukarest och med ambitioner att också verka i andra länder – detta är helt i linje med våra egna ambitioner; växa internationellt tillsammans med våra kunder.” – Jan Berggren, VD ChargePanel AB (publ)

”Vi fastnade omgående för ChargePanel och dess White Label SaaS plattform. Denna plattform kommer, förutom att underlätta för oss och möjliggöra effektiv drift, att ge oss de bästa förutsättningarna för att expandera i enlighet med våra egna ambitioner och strategier.” – Eduard Anghel, Managing Director, Smart Balance

Om Smart Balance (Frozen Stuff SRL)
Smart Balance är ett rumänskt bolag som har varit verksamt inom elfordonsindustrin sedan 2019. Bolaget finns i dagsläget i Rumänien och har ambitioner att expandera till Ungern, Belgien, Frankrike och Tyskland.

Om ChargePanel AB (publ)
ChargePanel (Stockholm, Sweden)
www.chargepanel.com

ChargePanel AB (publ) är ett GreenTech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom e-Mobility. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommision.

Företaget har hela sitt fokus på goda kundrelationer och utvecklingen av innovativa system, applikationer och teknologier. ChargePanel förser kunder med en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av ett laddnätverk oavsett geografisk marknad. Plattformen ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur. Företagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

ChargePanel AB (publ), med huvudkontor i Stockholm, planerar nu en expansion både nationellt och internationellt. Företaget har redan idag flera internationella samarbeten, i exempelvis Storbritannien och Norge.

Kontakter

Jan Berggren, CEO
jan.berggren@chargepanel.com
+46 706 243838

Eduard Anghel, Managing Director
eduard@smartbalance.ro
+40 737 210 444

* https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Romanian-E-Mobility-Index-Accelerated-demand-growth-based-on-favorable-drivers.html