ChargePanel AB (publ) fortsätter expandera på den brittiska marknaden

Stockholm den 5 oktober 2022

ChargePanel AB (publ) (”Bolaget”) och Bumblebee EV Limited (”Bumblebee”) kan idag meddela att ett samarbete för laddning av elfordon på den brittiska marknaden har ingåtts, avseende initialt cirka 200 laddpunkter, med en avsikt om omgående implementering. Bumblebee har idag ett befintligt nätverk av laddstationer med nästan 4 500 installerade laddpunkter. Ambitionen är att på sikt fortsätta ansluta hela nätverket till ChargePanels plattform.

Bumblebee är ett brittiskt företag med ett av Storbritanniens största och snabbast växande nätverk av laddstationsinstallatörer. Bumblebees laddnätverk täcker både laddning publikt, på arbetsplatser och laddning hemma. ChargePanel Enterprise, vilket är den prenumerationstjänst som samarbetsavtalet med Bumblebee avser, är ChargePanels SaaS-plattform som möjliggör kontroll och hantering av laddinfrastruktur för elfordon samt tillhandahåller laddningstjänster till elfordonsförare.

Den brittiska regeringen planerar att stötta utbyggnaden av Storbritanniens laddnätverk med 1,6 miljarder pund för att nå 300 000 laddpunkter till år 20301. Intäkterna från enbart elbilsladdning av personbilar förväntas stiga till cirka 7 miljarder pund i Storbritannien och 43 miljarder pund i Europa 2030. Detta är en sjufaldig ökning från 2021 med en CAGR2 på cirka 25 %3.

”Bumblebee är ett spännande bolag som redan idag är en av Storbritanniens största leverantörer av laddinfrastruktur och som växer starkt. ChargePanels plattform visar återigen att den är konkurrenskraftig och kan komplettera helhetslösningar likt Bumblebees på ett optimalt sätt. Samarbetet utgör ett viktigt steg i våra ambitioner att växa på den brittiska marknaden, där det finns stor potential att växa ytterligare framöver. Detta avtal är ett kvitto på att vår tjänst står stark på marknaden, samtidigt som det är ett ytterligare steg i vår expansionsplan och tillväxtresa” – Jan Berggren, VD ChargePanel AB (publ)

Som en av Storbritanniens ledande leverantörer av laddningsinfrastruktur för elbilar inser vi värdet i att kunna erbjuda en robust och ekonomiskt fördelaktig lösning för alla områden inom elbilsladdning. I linje med våra tillväxtplaner har vi valt att samarbeta med ChargePanel för att tillsammans ta fram en spännande ny produkt för laddning i hemmet, på arbetsplatsen och i den offentliga miljön. Detta partnerskap tar Bumblebee ett steg närmare till att bli en komplett leverantör av e-mobilitet.” – Stewart Yardley, Director, Bumblebee EV Limited

Om Bumblebee EV Limited
Bumblebee är en av Storbritanniens största laddstationsoperatörer. Bumblebee har ett växande nätverk av laddstationsinstallatörer med närmare 4 500 installerade laddpunkter i landet. Bolaget har som ambition att vara en heltäckande leverantör av e-mobilitetslösningar genom att erbjuda lösningar för laddning publikt, på arbetsplatsen och för privatpersoner.

Om ChargePanel AB (publ) ChargePanel (Stockholm, Sweden) www.chargepanel.com

ChargePanel AB (publ) är ett GreenTech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom e-Mobility. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommision.

Företaget har hela sitt fokus på goda kundrelationer och utvecklingen av innovativa system, applikationer och teknologier. ChargePanel förser kunder med en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av ett laddnätverk oavsett geografisk marknad. Plattformen ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur. Företagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

ChargePanel AB (publ), med huvudkontor i Stockholm, planerar nu en expansion både nationellt och internationellt. Företaget har redan idag flera internationella samarbeten, i exempelvis Storbritannien och Norge.

Kontakter
Jan Berggren, CEO jan.berggren@chargepanel.com +46 706 24 38 38
Stewart Yardley, Director stewart@bumblebeeev.com

1 https://www.gov.uk/government/news/tenfold-expansion-in-chargepoints-by-2030-as-government-drives-ev-revolution

2Compound Annual Growth Rate (CAGR) är ett mått på genomsnittlig årlig tillväxttakt och mäter avkastningen för en investering under en viss tidsperiod.

3 https://www.adlittle.com/en/insights/viewpoints/electric-vehicle-charging-uk-and-europe