ChargePanel AB (publ) fortsätter expandera i Afrika

Stockholm den 22 juni 2022

ChargePanel AB (publ) och M.S Electronic Vehicles System Limited (nedan kallat Electronic Vehicles System) ingår samarbete för laddning av elfordon i Uganda.

Electronic Vehicles System har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Electronic Vehicles System kommer med deras varumärke First Charge Uganda, att verka både som CPO (1) och EMP (2) med mål att vara en aktiv del av elektrifieringen i Uganda. Som första aktör i landet ser bolaget en unik möjlighet att ta en framträdande position.

ChargePanel Enterprise är en prenumerationstjänst av bolagets SaaS-plattform som möjliggör kontroll och hantering av laddinfrastruktur för elfordon samt tillhandahålla laddningstjänster till elfordonsförare. Electronic Vehicles System avser att använda ChargePanels SaaS-plattform för att möjliggöra utbyggnad och förvaltning av laddningsnätverk för elfordon i Uganda och planerar att ha runt 100 laddplatser vid utgången av 2023.

Enligt en rapport från McKinsey & Co från 2022 (3), förväntas fordonsparken växa från 25 miljoner fordon idag till uppskattningsvis 58 miljoner år 2040, i de sex länder som utgör cirka 70 procent av Afrika söder om Sahara, där Uganda ingår. Med en växande fordonspark kommer utmaningen att driva på en mer hållbar mobilitet, där vissa av länderna börjar tillkännage elektrifieringsmål för fordon samt olika incitament för införande av elbilar.

”Vi välkomnar Electronic Vehicles System och ser Uganda som ett naturligt steg i vår expansion i Östafrika då vi redan har etablerat avtal med ett företag i Kenya. Hela regionen visar på ett stort intresse att bli en del i den elektrifieringsresa som andra delar av världen har påbörjat. ChargePanel attraherar intresse från flera länder i regionen och vi är glada att kunna få vara en del av transformationen från fossilt till icke fossilt bränsle i Afrika.” – Jan Berggren, VD ChargePanel AB (publ)

”Vi valde Chargepanel och deras SaaS-plattform då den ger oss alla funktioner som vi behöver för att kunna bli en framgångsrik aktör i Uganda. För oss har säkerhet, flexibilitet och funktionalitet varit helt avgörande. Vi är mycket positiva och känner att med ChargePanel har vi alla förutsättningar att inte bara bli den första aktören, utan även den största i Uganda”. – Charles Nyeko Todwong, Managing Director, M.S Electronic Vehicles System Limited

Om Electronic Vehicles System
M.S Electronic Vehicles System Limited är verksamt i Uganda. Bolaget planerar att verka både som CPO och EMP i byggandet av Ugandas laddinfrastruktur. Målet är att ta en aktiv roll i elektrifieringen av landets fordonspark.

Kontakter

Jan Berggren, CEO
jan.berggren@chargepanel.com
+46 706 24 38 38

1. En CPO (Charge Point Operator) bygger laddstationer samt installerar hårdvaran. En CPO säkerställer även driften av laddstationen.

2. En EMP (e-Mobility Provider) erbjuder laddtjänster till elbilsförare. En EMP skapar värde för sina kunder (EV-förare) genom att ge tillgång till flera laddstationer runt ett geografiskt område.

3. https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/power-to-move-accelerating-the-electric-transport-transition-in-sub-saharan-africa