ChargePanel AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Perioden oktober – december (kvartal 4) 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 001 KSEK (1 530)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 961 KSEK (385)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 966 KSEK (377)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (754,26)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 25 182 KSEK (428)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 279 KSEK (653)

Perioden januari – december (helår) 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 068 KSEK (3 498)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 042 KSEK (-76)
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 062 KSEK (-95)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (-190,58)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 25 182 KSEK (428)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 919 KSEK (691)

ChargePanel AB (publ) har haft ett mycket händelserikt år som kulminerade i listning av bolaget på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm den 9:e december 2021. I och med detta stärktes bolagets kassa substantiellt, vilket möjliggör satsningen att över de kommande åren etablera ChargePanel Enterprise i alla världsdelar.

Affärskonceptet, att sälja smarta, säkra, molnbaserade White Label-lösningar för elbilsladdningsindustrin, har på helåret renderat i att bolaget levererar en omsättning som är i linje med tidigare kommunicerade förväntningar för 2021.

Bokslutskommunikén finns bifogad i denna rapport och finns att tillgå i sin helhet på:
Chargepanel.com/sv/ir (https://www.chargepanel.com/sv/ir/finansiella-rapporter/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Berggren, Verkställande Direktör
E-post: jan.berggren@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)70 624 38 38

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB, 08-684 211 10 adviser@eminova.se