Assemblin och Securitas inleder samarbete för elbilsladdning – möjliggörs av ChargePanels SaaS-plattform för laddtjänster

Assemblin, ett av Nordens ledande installationsföretag, har utökat samarbetet med ChargePanel, för att tillhandahålla laddtjänster för elfordon till Securitas, världsledande inom intelligenta säkerhetstjänster.

Assemblin bygger ut laddinfrastruktur för elfordon och kommer att tillhandahålla installation av laddstationer samt EV-nätverkstjänster till Securitas. Securitas planerar att ansluta hemmaladdare för sina anställda, samt installera kontorsladdare på upp till 170 av sina lokala kontor.

Assemblin driver, som företagskund av ChargePanels SaaS-plattform, Assemblin Charge Electric Vehicle Network och kommer att förse Securitas med en kombinerad lösning för installation och service av laddpunkter genom en molnbaserad administrationsplattform. Som en del av det totala tjänsteerbjudandet har ChargePanel i samarbete med Assemblin om att leverera ChargePanels EV Fleet Management-lösning som kopplar samman administrativa flöden mellan förare, företag och leasingbolag.

ChargePanels molnbaserade plattform hanterar laddning som sker hemma, på arbetsplatsen eller på publika laddstationer där debiteringen sker automatiskt och sömlöst mellan kundens eget system och leasingbolagens system. Resultatet är en lösning som förenklar övergången till en fossilfri fordonsflotta för både företag och dess anställda. ChargePanel tillhandahåller den tekniska plattformen för att möjliggöra tjänsterna och utökar samarbetet med Assemblin för att förse Securitas med EV Fleet Management, EV Roaming och kundtjänstverksamhet.

"Vi välkomnar det utökade samarbetet med Assemblin och är stolta över att kunna leverera
underliggande tekniska möjligheter för att stödja Assemblin och Securitas i deras samarbete för att bygga ut laddinfrastruktur för elfordon. Det utökade avtalet ligger i linje med våra ambitioner att förnya och växa med våra kunder och att tillhandahålla lösningar för att accelerera övergången till eMobility." – Peter Persson, VD, ChargePanel AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission