ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel") meddelar att Laser Imports Limited (“Laser Imports”) har idag signerat ett avtal gällande elbilsladdning på den geografiska marknaden Nya Zeeland. Avtalet innebär att Laser Imports tecknar en licens för ChargePanels prenumerationstjänst, Enterprise. Dessutom kommer Laser Imports att använda ChargePanels Fleet Management funktionalitet för hantering av kunder med fordonsflottor. Laser Imports är … Läs mer

ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel") meddelar idag lanseringen av Dynamic Smart Charging, en automatiserad systemintegration som förbättrar stabiliteten och effektiviteten vid elbilsladdningsplatser. Dynamic Smart Charging kommer enkelt kunna implementeras hos ChargePanels kunder och erbjuder lösningar inom centrala områden. Chargepanels innovation är en nyskapande lösning med användning av maskininlärning som skapar en automatiserad systemintegration för en hållbar … Läs mer

ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") har nyligen färdigställt en koppling till NordPool i Norden och Baltikum. Denna integration ger användare snabb tillgång till realtidsinformation om elpriser och öppnar upp fler intäktsmöjligheter för ChargePanel genom en mer sömlös och kostnadseffektiv laddningsupplevelse. Kopplingen till den nordiska elbörsen NordPool möjliggör för ChargePanels användare att övervaka och justera … Läs mer

Perioden juli – september 2023 (jämfört med samma period 2022)●     Nettoomsättningen uppgick till 1 690 KSEK (907)●     Resultat efter skatt uppgick till -3 413 KSEK (-3 734)●     Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK (-0,23)●     Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4 199 KSEK (14 198)●     Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 … Läs mer

Stockholm den 2 november 2023 ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Charge4Go AB (Northe) kan idag meddela ett samarbete för laddning av elfordon i Sverige med ambitionen att även växa till fler länder i Europa. Idag har Chargepanel ca 8000st laddpunkter anslutna via sin plattform. Potentialen i avtalet är en ökning med 75% av uppkopplade laddpunkter … Läs mer

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och iCharge SHPK (iCharge) har idag ingått avtal om samarbete kring elbilsladdning i Albanien. iCharge har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. iCharge tillhandahåller lösningar för elfordon och har rikstäckande avtal med taxibolag och andra kommersiella/statliga företag i Albanien. Inledningsvis (via tjänsten) kommer iCharge att tillhandahålla en digital lösning … Läs mer

ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och Bubro AB (Bubro) kan idag meddela ett samarbete för laddning av elfordon i Sverige. Bubro har idag tecknat avtal med ChargePanel för prenumerationstjänsten Enterprise. Bubro tillhandahåller lösningar för digitalisering av tjänsteföretag inom bland annat elbranschen i Sverige. Inledningsvis (via tjänsten) kommer Bubro att tillhandahålla en digital lösning för hantering av … Läs mer

KG Knutsson, ett av Nordens ledande företag inom fordonsindustrin och har varit verksamma sedan 1946, har utökat samarbetet med ChargePanel, för att tillhandahålla laddtjänster för elfordon till PostNord. KG Knutsson bygger ut laddinfrastruktur för elfordon och kommer att tillhandahålla installation av laddstationer samt EV-nätverkstjänster till PostNord. PostNord planerar att installera kontorsladdare på sina lokala kontor. … Läs mer

Stockholm den 26 September 2023 ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel”) och PSW Power & Automation AS (“PSW”) har idag tecknat avtal gällande användning av ChargePanels Enterprisetjänst för den norska marknaden. PSW kommer använda tjänsten för drift av flyttbar laddinfrastruktur och för att hantera 360KWh DC-laddstationer. Detta är det andra avtalet för ChargePanel på den norska marknaden … Läs mer

Perioden april – juni 2023 (jämfört med samma period 2022) Nettoomsättningen uppgick till 2 633 KSEK (1 447) Resultat efter skatt uppgick till -3 324 KSEK (-3 526) Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,22) Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3 031 KSEK (18 176) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till … Läs mer