ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") inleder en integrering med NOBIL, en nordisk databas för laddstationer. Syftet med integrationen är att möjliggöra för kunder att rapportera sina offentliga laddningsstationer till NOBIL via ChargePanels plattform och därigenom skapa en användarvänlig och effektiv laddningsupplevelse. NOBIL är en nordisk databas som innehåller detaljerad information om laddningsstationer i Norden … Läs mer

ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har uppnått en betydande milstolpe i sin utveckling med 10 000 uppkopplade laddpunkter och därmed ökar sina löpande intäkter. Vid utgången av 2023 hade ChargePanel cirka 8 000 laddpunkter, vilket innebär en ökning med 2 000 laddpunkter sedan januari 2024. En central del av ChargePanels … Läs mer

Den 25 april 2024 meddelade styrelsen för ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller ”Bolaget”) att Bolagets revisor underrättat styrelsen om identifierade fel i Bolagets finansiella historik för det tredje och fjärde kvartalet 2023 samt det första kvartalet 2024. I samband med underrättelsen tillsatte Bolaget omgående en utredning för att identifiera orsaken bakom det identifierade felet och … Läs mer

Styrelsen för ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller ”Bolaget”) har idag erhållit en underrättelse från Bolagets revisor om identifierade fel i Bolagets finansiella historik för tredje och fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024. Som framgår av Bolagets pressmeddelande från den 3 juli 2023 har ChargePanel upptagit ett konvertibelt lån om 6 miljoner kronor. Det konvertibla … Läs mer

ChargePanel AB (publ), (”ChargePanel” eller ”Bolaget”), en ledande leverantör av laddningsmjukvara och tjänster för elbilar, meddelar plattformsintegration med ledande betalningssystem. Integrationerna möjliggör kundens efterlevnad av kraven i förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel (AFIR) som träder i kraft den 13 april 2024, för operatörer av allmänt tillgängliga laddningsstationer i EU:s medlemsstater. Laddningsstationer anslutna … Läs mer

ChargePanel AB publ (“ChargePanel”), en ledande leverantör av programvara och tjänster för laddning av elfordon, är stolta över att meddela lanseringen av AutoCharge, en teknik som förändrar sättet elbilar laddas på. Med AutoCharge tar ChargePanel ett betydande kliv framåt för att göra laddning av EV enklare, säkrare och mer effektivt. AutoCharge är en praktisk lösning … Läs mer

ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel") och SmartPay Inc (“SmartPay”) har idag tecknat ett avtal gällande licens av ChargePanels Enterprise-tjänst. SmartPay, verksamma i Barbados, kommer att fungera som operatör för laddstationer, med ambitionen att expandera och etablera verksamhet över hela Latinamerika och Karibien. ChargePanel kommer att bidra med sin expertis och teknologi för att stödja SmartPay i … Läs mer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Idag, den 31 januari 2024, inleds … Läs mer

ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") meddelar lansering av Connect GO, sin egen tjänst för att hantera laddinfrastruktur. Connect GO är särskilt utvecklad för att göra anslutningsprocessen för kunder enklare och mer tidseffektiv. Med Connect GO kan ChargePanel expandera sin internationella närvaro på ett smidigare sätt och nå fler kunder globalt. Lanseringen av Connect GO … Läs mer

ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel") meddelar att Quarker Corporation (“Quarker”) har idag signerat ett avtal gällande elbilsladdning i Filippinerna. Avtalet omfattas av att Quarker tecknar licens för ChargePanels prenumerationstjänst, Enterprise. Quarker är verksamma inom både snabbladdning (DC-laddning) och hemmaladdning (AC-laddning). Quarker är en filippinskbaserad leverantör av lösningar inom infrastruktur för elektriska fordon och är en av … Läs mer