Styrelsen för ChargePanel AB (publ) (”Chargepanel”) eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 6 MSEK från Exelity AB (publ). Syftet med det konvertibla lånet är att stärka rörelsekapitalet då Chargepanel befinner sig i en mycket expansiv fas och under juni månad har tecknat avtal med fem nya kunder samt ett ingått ett … Läs mer

den 9 december 2021 kl. 08.15 Idag, den 9 december 2021, inleds handeln i ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. ChargePanels aktie har ISIN-kod SE0017083835 och handlas under kortnamnet CHARGE. ChargePanel genomförde under november 2021 en övertecknad nyemission som tillförde Bolaget en bruttoemissionslikvid om cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Jan … Läs mer

6 december 2021 kl. 13.00 ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 9 december 2021. Handel av aktier i ChargePanel kommer inledas torsdagen den 9 december 2021 under … Läs mer

den 1 december 2021 09.00 ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för att teckna aktier i ChargePanel har varit stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier[1], tecknades cirka 12,5 gånger. Sett … Läs mer