Företrädsemission 2024

Erbjudande i korthet

Teckningsperiod: 31 januari 2024 – 14 februari 2024 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).

Handel med uniträtter: 31 januari 2024 – 9 februari 2024.

Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 29 januari 2024. Sju (7) uniträtter ger rätten till att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningskurs: Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 6,45 SEK per unit, motsvarande 2,15 SEK per aktie.

Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 15,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare maximalt cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare maximalt cirka 26,2 MSEK före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 81 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Dokument

Prospekt

Pressmeddelande

Teckningsoptionsvillkor – TO1

Teckningsoptionsvillkor – TO2

Anmälningssedlar

Teckning av units utan stöd av uniträtter

Teckning av units med stöd av uniträtter